Συμβουλες για τη Βαφτιση

Προετοιμασία:

1. Ύπνος, φροντίστε το μωράκι να έχει κοιμηθεί και μη το ξυπνήσετε βίαια καθώς πολύ πιθανό να είναι ανήσυχο μετά, θα πρέπει να χορτάσει τον ύπνο του και να ξυπνήσει μόνο του. 

2. Φαγητό.

3. Ζέστη: Φροντίστε το παιδί να φοράει ελαφριά ρουχαλάκια τουλάχιστον πριν τη βάφτιση 

4. Νερό: Να έχετε πάντα ένα παγουράκι με δροσερό νερό μαζί σας.

5. Μερικά διακριτικά παιχνιδάκια που αντικαθιστούν γυαλιά, μπουκάλια, κλειδιά και οποιοδήποτε άχαρο αντικείμενο όχι φιλικό στο φακό. 

6. Πιπίλα.

7. Γιαγιάδες.

8. Θόρυβος χώρου / Ομιλίες καλεσμένων όπου μπορεί να προκαλεί νευρικότητα στο μωρό.

Η διαδικασία της βάφτισης συνήθως διαρκεί περίπου στα 45 λεπτά. Ο πάτερ διαβάζει στην είσοδο της εκκλησίας το παιδί 10-15 λεπτά το οποίο το κρατούν οι νονοί εκτός αν είναι πάρα πολύ ανήσυχο όπου το κρατούν οι γονείς. Θα σας ενημερώσει ο πάτερ σε αυτό το θέμα. Οι νονοί δε χρειάζεται να γνωρίζουν το Πιστεύω, αλλά καλό είναι να το έχουν αναγνώσει πριν τη βάφτιση ώστε οι λέξεις που θα διαβαστούν να είναι γνώριμες και να έχουν μια ευφράδεια λόγου, κυρίως για τη βιντεοσκόπηση. Αργά δυνατά και χωρίς άγχος. 

Συμπεριλαμβάνω τη προσευχή εδω:

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. 

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸνἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. 

3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. 4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. 

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. 

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. 

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. 

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. 

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. 

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. 

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

 -Εάν το παιδί που κρατούν δεν είναι ήσυχο, (που συνήθως είναι κατά τη διάρκεια του πιστεύω καθώς η ομιλία το παραπλανεί) δοκιμάστε τα εξής.. 

- Ελαφρύ κούνημα για να ηρεμήσει. 

- Τα παιδιά καταλαβαίνουν από συνήθειες και τόνους φωνής και αντιδράσεις θαυμασμού (ανάλογα την ηλικία, το IQ τον χαραχτήρα και φυσικά την προεργασία των γονιών από το σπίτι) 

- Αποφύγετε οποιαδήποτε γρήγορη η νευρική αντίδραση καθώς από εμπειρία μου δεν έχει τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα. 

- Στη περίπτωση λοιπόν που το κούνημα δεν πιάνει, αναρωτηθείτε μήπως διψάει, όπου μπαίνει σε εφαρμογή το παγουράκι που προαναφέραμε. 

- Τσεκάρετε επίσης αν είναι ζεστό και χαλαρώστε του τα ρουχαλάκια του. 

- Εάν και αυτό αποτύχει τότε δοκιμάστε αντιπερισπασμό με το αντικείμενο παιχνίδι (κατά προτίμηση κάτι διακριτικό που κάνει εντύπωση και δεν το έχει ξαναδεί) πχ μια καμπανίτσα η κάτι πολύχρωμο για να ενεργοποιηθούν τα ερεθίσματα του. 

Χαμογελαστές φαταούλες και αντιδράσεις επιβράβευσης επίσης δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας 

- Εάν βρίσκεται σε ηλικία που βγάζει δοντάκια, τότε η πιπίλα είναι μονόδρομος, Αν και είναι άχαρο αντικείμενο, δοκιμάστε να την αφαιρείτε και μόνο όταν είναι ανήσυχο το παιδάκι να του τη δίνετε. 

- Εάν όλα αποτύχουν, ο πάτερ θα σας συμβουλέψει να το παραλάβει η μητέρα. 

Μετά την ανάγνωση του Πιστεύω θα μεταφερθείτε στο βαπτιστήριο (διπλά από τη κολυμπήθρα) για να συνεχιστεί το μυστήριο εκεί με τη καθοδήγηση του πάτερ βήμα προς βήμα για το τι ακολουθεί μετά. 

Αφού ξεντυθεί το μωράκι (συνήθως από τη μητέρα του) ακολουθεί το λάδωμα από τους νονούς. Αυτό το σημείο είναι σημαντικό: Αποφύγετε να ξεκινήσετε το λάδωμα από το κεφάλι και από το πρόσωπο του παιδιού, καθώς το λάδι μπαίνει στα μάτια και τσούζει, και ανάλογα την ηλικία του μωρού δε θα μπορείτε να το κάνετε καλά και να το λαδώσετε σωστά ολόκληρο. 

Ξεκινήστε πρώτα από το σώμα και τελευταίο το πρόσωπο. Ήρεμες κινήσεις και χαρούμενες εκφράσεις έχουν θετική έκβαση. Ο σκοπός είναι το μωράκι να το πάρει στο παιχνίδι, οπότε υπό αυτό το πρίσμα θα είναι συνεργάσιμο και ίσως κλάψει στη κολυμπήθρα με το νερό που θα μπει στα μάτια του, πράγμα που θα σταματήσει όταν το σκουπίσετε. 

Σημαντικό: Φροντίστε οι Γιαγιάδες να μην αποτελούν αντιπερισπασμό στο μωράκι καθώς πολλά μωράκια για να τις βλέπουν γυρνούν τη πλάτη σε εμάς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το πρόσωπο του στο βίντεο ή στις φωτογραφίες. 

Χρήσιμες οι γιαγιάδες στο ντύσιμο μιας και ηρεμούν ΑΠΟΛΥΤΑ τα παιδάκια εκεί. 

Φωτογραφικές Συμβουλές:

Φωτογραφικά προτείνεται να βρίσκεστε 45 λεπτά νωρίτερα πριν την βάφτιση με τους νονούς για εικαστικού περιεχομένου εικόνες με τα βαφτιστικά και το παιδί (εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις φαγητού ύπνου, Εάν όχι, τότε ας βρίσκονται οι νονοί τουλάχιστον για τα εικαστικά με τα αντικείμενα τις βάφτισης όπου απαιτούνται να φωτογραφηθούν και βιντεοσκοπηθούν πριν τη χρήση τους. 

Η βάφτιση είναι ένα ιδιαίτερο και ίσως επίπονο μυστήριο για τα παιδιά. Για το λόγο αυτό το ιδανικό θα ήταν να φωτογραφηθεί το παιδί με γονείς νονούς ΠΡΙΝ τη βάφτιση και μετά, καθώς μετά το μυστήριο τα μωράκια κοιμούνται μελανιάζουν, ειναι ανήσυχα και οι εικόνες ίσως περιοριστούν αρκετά λόγω αυτών των συνθηκών. 

Από προσωπική εμπειρία το καλύτερο είναι και πριν και μετά ώστε να γίνει διαλογή των φωτογραφιών, παρά να μην υπάρχει υλικό. 

Τα πρόσωπα σας να είναι στραμμένα προς τους φακούς, χωρίς απόλυτα να τους κοιτάτε. 

Οι "στημένες" εικόνες έχουν αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, να πιάνουν τις αμήχανες και ανασφαλείς αντιδράσεις στο φακό επειδή τον κοιτούν συνέχεια. 

Αν χρειαστεί να κοιτάξετε, θα ακολουθήσει νόημα από πλευράς μου οπού θα χρειαστώ και το καλύτερο και ζεστό χαμόγελο σας, εύκολο μιας και το νέο μέλος της οικογένειας ετοιμάζεται να ονομαστεί. 

Επίσης ανταλλάξτε μεταξύ σας ματιές (το ζευγάρι) ή και με άλλα μέλη της οικογένειας. (παιδιά) 

Να έχετε τη προσοχή στο μωρό και να είστε μαζί, θετικοί και χαμογελαστοί δίπλα στους νονούς και φροντίστε να έχετε τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες σας ώστε να μην υπάρχει άγχος στα πρόσωπα σας. 

Αναθέστε σε φίλους και συγγενικά σας πρόσωπα να σας βοηθήσουν με τυχών εκκρεμότητες. Πιστέψτε με θα είναι όλοι πάρα πολύ θετικοί σε ότι χρειαστείτε. 

Εννοείται θα σας ενημερώσω πριν ξεκινήσουμε και με διακριτικό τρόπο θα σας βοηθήσω και κατά τη διάρκεια του μυστηρίου σε ότι χρειαστείτε, χωρίς να γίνει διακοπή μιας και δεν ειναί σωστό. 

Η καλύτερη συμβουλή που έχει και φωτογραφική αξία, χαρείτε το.. Οι φυσικές αντιδράσεις είναι υπέροχες και δίνουν ποικιλία εικόνων για ρεπορτάζ ώστε να αποτυπωθεί με το πιο αυθεντικό τρόπο η τελετή και να αποτελέσει γιορτή.

Η ώρα η καλή!